1

Khi xem xét đến yếu tố sóng, hướng tuyến luồng nên được bố trí

 • A

  Song song với hướng sóng

 • B

  Vuông góc với hướng sóng

 • C

  Tạo với hướng sóng tới góc khoảng 25-30 độ.

 • D

   Không phụ thuộc vào hướng sóng