1

Để xác định hiệu ứng do tải trọng thường xuyên DC tác dụng lên cầu dầm liên tục thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng ta chất tải trọng này lên sơ đồ tính toán nào của kết cấu nhịp ?

 • A

  Sơ đồ dầm liên tục

 • B

  Sơ đồ dầm giản đơn mút thừa.

 • C

  Sơ đồ đúc hẫng cân bằng.

 • D

  Sơ đồ kết cấu nhịp trước khi thực hiện đốt hợp long cuối cùng