1

Để bố trí công trình có thể sử dụng các phương pháp nào?

 • A

  Phương pháp tọa độ vuông góc

   

 • B

  Phương pháp tọa độ cực; giao hội

   

 • C

  Phương pháp đường chuyền toàn đạc; tam giác khép kín

   

 • D

  Một trong các phương pháp trên