1

Hai phương án (A và B) của 1 dự án có tuổi thọ và vốn đầu tư như

nhau.

Phương án A sẽ được chọn vì – Tìm câu trả lời chưa chính xác trong các phương án sau:

 • A

   

  Thời gian hoàn vốn cuả A nhanh hơn cuảB

   

 • B

  NPV của A lớn hơn củaB

   

 • C

  Chi phí vận hành hàng năm của A nhỏ hơnB

   

 • D

  IRRA> IRRB> MARR